Phát hiện hơn 1200 loài cây thuốc quý khác nhau

Có khoảng 1247 loài cây thuốc khác nhau, trong đó có 40 loài thuộc sách đỏ VN và 3 loài có phân bố mới trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đó là những phát hiện mới trong 2 năm tìm tòi và nghiên cứu của PGS.TS Trần Công Luận, giám đốc TT Sâm và more »

Cây Thuốc – Cây Thuốc Quý – Cây Thuốc Hiếm Chữa Bệnh